Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

PREP

PREP er et kursus i kommunikation for par. Det bruges mange steder i verden og altså også i Danmark, både i kommuner, i forsvaret og i kirker rundt omkring i landet.


I Gauerslund Sogn er kurset gratis for par, som er viet eller velsignet i Gauerslund eller Brejning Kirke - anset hvor længe det er siden. Par, der bliver viet eller velsignet i sognet, får et gavekort på et PREP-kursus i bryllupsgave.

Kurset har ikke noget kirkeligt indhold, men kirken tilbyder og står for kurset, fordi vi synes, det er vigtigt, at par har det godt med hinanden, både for deres egen og for deres børns skyld.


Undersøgelser viser, at mange går og tror, at det kun er hos dem, at det er udfordrende at leve sammen og vise hinanden kærlighed. Forskningen viser dog, at det er sådan i langt de fleste parforhold. Den gode nyhed er, at forskningen bag PREP giver løsningsmuligheder.


Kurset er ikke et terapeutisk forløb, så hvis man står i problemer til halsen, så må man søge hjælp på anden måde. Kurset er et forebyggende kommunikationskursus, som  giver fantastiske redskaber til at forstå hinanden og derfor også til større trivsel i familierne.


For eksempel arbejder PREP-kurset med det, der kaldes ”ø-metaforen”. Med ”ø-metaforen” skal man forestille sig, at jeg og min partner/ægtefælle bor på hver sin ø og at vi har bygget en bro mellem de to øer, så vi kan besøge hinandens ø. Så kan man forestille sig, at der over broen er et tal. Fra min side ligner det et ni-tal, men fra min partner/ægtefælles side, ligner det samme tal et seks-tal.


Måske lyder det bekendt? Det gør det for de fleste.


Billedet skal bruges til at illustrere, at vi ofte ser de samme ting fra forskellig vinkel. Det kan let give anledning til, at vi giver os til at diskutere, om det er så faktisk er et ni-tal eller et seks-tal, men den slags diskussioner giver afstand og gør os ikke en døjt klogere. Så noget af det, vi øver os på på PREP-kurser er, at besøge hinandens øer og se tingene fra den andens vinkel. Fordi erfaringen er, at vi kan handle anderledes kærligt overfor hinanden, når vi forstår den andens perspektiv.

Netop tid til at øve sig i dét at forstå hinanden fylder størstedelen af PREP-kurset, som strækker sig over to lørdage fra 9 til 16 i Gauerslund Sognehus.


Kurset er opbygget sådan, at det består af korte oplæg ved kirke- og kulturmedarbejder Tina Juhl Søgaard og sognepræst Helle Lindholt. Efter oplæggene er der god tid til at tale sammen med sin partner og indøve de introducerede mønstre for kommunikation. Der er ikke noget af det, parrene taler sammen om, som tages op i plenum, for det er samtalen mellem de to, som danner par, som er vigtig.

Der er tilmelding til Tina Juhl Søgaard på TJS@km.dk senest 2 uger før første kursusdag. De to dage er et samlet forløb. Der er plads til max. 8 par på hvert kursus-forløb.

Læs vores korte "PREP-pixi" her.

Hvis du har lyst til at vide mere om PREP-kursets indhold, kan du læse videre på Center for Familieudviklings hjemmeside.