Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kantori

Korets Funktion og Formål

Gauerslund sogns Kantoris hovedopgave er at medvirke som kirkesangere ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Gauerslund sogn. Derudover kan der lejlighedsvis forekomme medvirken til koncerter og lignende. Der er minimum 2 sangere på hver tjeneste. 

Nye Medlemmer

Nye kormedlemmer optages løbende i forbindelse med en optagelses-samtale efter aftale med korlederen. Følgende krav gælder for optagelse:

  • Synge rent og selvstændigt
  • Synge et kirkerum op uden forstærkning (indenfor rimelighedens grænse)
  • Holde egen melodi ved 2-stemmig sang
  • Have vilje, disciplin og evne til selv at stå for forberedelse og indstudering.​

Korprøve                            

Der afholdes ikke korprøver – Al forberedelse foregår hjemme, via øve-filer, videoer og lignende. Korlederen er ansvarlig for at uddele tilstrækkeligt materiale til at muliggøre dette. Der udsendes en korplan over tjenester i god tid. Er man forhindret i at synge skal man sørge for en vikar, og det står kormedlemmerne frit for at bytte tjenester eller søge vikarer blandt korets øvrige medlemmer Ved særlige lejligheder og koncerter, samles koret for at øve sammen i kirke eller sognehus; dette meddeles fra korlederen i god tid via korplanen.

Ferie                                   

Der må forventes tjenester i forbindelse med jul, påske og pinse samt andre kirkelige højtider og i ferier. Tjenesterne finder som udgangspunkt sted lørdag og søndag, hvorfor weekendfremmøde er en selvfølge.

Løn

Aflønningen finder sted hver måned bagud, med en måneds forsinkelse. Lønnen udgør kr. 200. pr tjeneste. Korlederen er ansvarlig for at melde løn til lønkontoret/kirkekontor.

Påklædning

Korets medlemmer møder til gudstjenester og koncert i eget sort tøj og sko.

Forventninger

Det forventes at hvert enkelt kormedlem yder en aktiv indsats for et godt kammeratskab og et godt kormiljø. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for at tillære sig det materiale vi måtte arbejde med på ethvert givent tidspunkt. Desuden forventes det at der udvises stilfærdig og respektfuld opførsel ved tjenester.

Repertoire

Korlederen er til enhver tid ansvarlig for korets repertoire og sørger for tæt samarbejde mellem præster og øvrige medarbejdere. Korlederen er ansvarlig for at videresende oplysninger om salmevalg mm.