Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkekoret

Kirkekor

Korets Funktion og Formål

Gauerslund sogns Kirkekorshovedopgaver er at medvirke ved gudstjenester og koncerter samt andre relevante musikalske aktiviteter sat i værk af menighedsråd og musikere i Gauerslund sogn. Derudover kan koret medvirke som forsangere ved bryllupper og andre special-opgaver. 

Nye Medlemmer

Nye kormedlemmer optages løbende i forbindelse med en optagelses-samtale efter aftale med korlederen. Ved optagelses skal der sørges for oprettelse af E-boks, Nem-konto samt frikort ved SKAT.

 

Korprøve

Der afholdes en ugentlig korprøve af 1 times varighed. Der kan forekomme ekstra korprøver i forbindelse med koncerter og højtider. Kormedlemmerne modtager en korplan for såvel korprøver som gudstjenester og har ifølge denne mødepligt, når de respektive hold er sat på tjenesterne. Korplanen udarbejdes 4-5 måneder forud, og udleveres seneste en uge før ikrafttrædelse. Er man på grund af sygdom/anden årsag forhindret i at møde op meldes der afbud på dagen til korlederen.

Ferie

Koret har normalt ferie i skolernes sommer – efterårs, og vinterferie. Der må forventes gudstjenester i forbindelse med jul, påske og pinse samt andre kirkelige højtider.

 

Løn                                     

Aflønningen finder sted hver måned bagud, med en måneds forsinkelse – august udbetales i slutningen af september, september udbetales i slutningen af oktober osv.  Lønnen indsættes på kormedlemmets Nemkonto og udgør:

1 år. 15/40 -    2 år. 15/55 -    3 år. 20/70 -    4. år. 20/80 -   5 år. 20/90

Herefter 20/100. Oprykning sker hvert år d. 1. januar.

Påklædning

Korets medlemmer møder til gudstjenester og koncert i eget sort tøj og sko.

Forventninger

Det forventes at hvert enkelt kormedlem yder en aktiv indsats for et godt kammeratskab og et godt kormiljø, samt yder en indsats for at opretholde korets niveau, ved at deltage aktivt i korprøverne og derved tillære sig det materiale vi måtte arbejde med på ethvert givent tidspunkt. Desuden forventes det at der udvises stilfærdig og respektfuld opførsel ved gudstjenester og koncerter

Repertoire

Korlederen er til enhver tid ansvarlig for korets repertoire og sørger for tæt samarbejde mellem præster og øvrige medarbejdere.

”Hellere en succes-oplevelse med et mellemniveau end et nederlag på højt niveau”